Tiltak for å stimulere til fysisk aktivitet handler mest om å tilrettelegge et tilbud for de ansatte, samtidig som noen av de som allerede dyrker trening er primus motor.

En avtale med Spenst gir de beste forutsetninger - vi har det bredeste treningstilbudet i et fantastisk miljø hvor alle føler seg velkommen.

TRENING PÅ SPENST FIRMA AVTALE

Vi kan skreddersy en avtale etter deres behov og ønsker - forenklet tilbyr vi to modeller.
 
AVTALE 1 : SPONSOR

Noen firmaer velger f.eks å booke en fast dag/tid med squash i uken for å skape en sosial ramme hvor man både kan spille squash og delta på andre aktiviteter, alt handler om hvor mye firmaet er villig til å "sponse" eller investere i et treningstilbud for de ansatte.

AVTALE 2 : INDIVIDUELL

En annen modell er en enkel firma-avtale hvor ansatte får en fordelsaktig pris når de privat tegner medlemskap på Spenst. Abvtalen forutsetter et minimum av ansatte.

I overnevnte avtaler kan ulike aktiviteter og tilbud inkluderes. Ved å tegne en firma-avtale med Spenst har dere tatt initiativ til trening og fremlagt et gunstig tilbud til alle ansatte.

For mer info:

Thomas Solberg 
Mobil 92800282
E-post: thomas.solberg@spenst.no